javascript

web sayfalarına dinamizm katmak amacı ile istemci (kullanıcının bilgisayarı) tarafında çalışan bir programlama dilidir.
javascript,üzerinde ayrca bazı çatılar da geliştirilmiştir. (bkz:react)